facebook tracking

Vill du utvecklas i vårt mentorskapsprogram?

Nu kan du ansöka till Svensk chefsförenings exklusiva mentorskapsprogram 2019

Svensk chefsförenings mentorskapsprogram

Att få tid och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap är en av nycklarna för att du själv ska kunna utvecklas. Både att ha en mentor och att vara en mentor är ett bevisat effektivt sätt att skapa ett långsiktigt hållbart ledarskap. Vi vet också att nya chefer behöver särskilt stöd för att komma in i sin roll. Därför arrangerar vi tre exklusiva utvecklingsprogram för nya chefer som görs i form av tre mentorskapsprogram.

Syftet med programmen är hjälpa deltagarna att utveckla sig själva för ett hållbart ledarskap. Det gör vi genom att föra samman nya chefer med mer erfarna chefer och ge dem träning och verktyg för sin utveckling. Som deltagare i programmen får du vara med på fyra träffar med olika teman samt tid för erfarenhetsutbyte och träning i chefsrollen. Mentorparen träffas sedan regelbundet ungefär en gång per månad på egen hand. Utöver de fyra träffarna kommer adept- och mentorparen att erbjudas handledning och stöd mellan träffarna. Alla deltagare får också en särskilt framtagen handbok för mentorskapsprogrammen.

Till adept söker vi dig som just blivit chef eller som har varit det några få år och som vill ha verktyg för att utveckla ditt eget ledarskap. Till mentorer söker vi dig som har god ledarskapserfarenhet och som har en vilja att utveckla ditt eget ledarskap genom att coacha en adept.

Programledare och konceptutvecklare av mentorskapsprogrammet för nya chefer är Johan Welander. Johan har varit programledare för 30-talet mentorskapsprogram och utbildat över 1000 mentorer och adepter de senaste åren, bland annat chefer. Johan är personalvetare, driver konsultföretaget Thinkandact och är författare till böckerna "Idéburen chef" och "Är chefen människa?" 

Under 2018 anordnade vi vårt första nationella mentorskapsprogram för chefer med ett fantastiskt gensvar. Efter vårt första framgångsrika år väljer vi nu att lansera tre program för 2019, ett med utgångspunkt i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Malmö*. 

*Vi gör tre program under förutsättning att vi har nog många sökande och bra matchningar.

Tidplan
Programmet löper under nio månader under 2019 med start i februari och slut i november.

Uppstartsträff - Utbildning i mentorskap, mentor- och adeptrollen
Stockholm: tisdag 12:e februari
Göteborg: Torsdag 14:e februari
Malmö: Torsdag 21 februari

Mellanträff 1 - Chefens roll, omvärld och erfarenhetsutbyte
Stockholm: tisdag 7 maj
Göteborg: onsdag 8 maj
Malmö: måndag 20 maj

Mellanträff 2    - Chefens verktygslåda – modeller, tankesätt och främjandefaktorer
Stockholm: Torsdag 12 september
Göteborg; tisdag 17 september
Malmö: onsdag 18 september

Avslutsträff – lärdomar och din roll som chef framöver
Stockholm: tisdag 19 november
Göteborg: onsdag 27 november
Malmö: torsdag 28 november 

Under december och början av januari kommer vi att göra matchningar och ge besked till alla som får möjlighet att gå mentorskapsprogrammen för chefer 2019.

Vi vill ha din ansökan senast 10 december

Frågor? Läs FAQ:n nedan eller maila arvid.vikman@akademssr.se

FAQ

Inte medlem ännu?