facebook tracking

Vad arbetar du med?
Jag är studentombudsman för region syd på Akademikerförbundet SSR. Med andra ord är jag verksamhetsansvarig för studentverksamheten i form av vår representation på lärosätena, rekryteringen och vården av studentmedlemmar. En stor del av arbetet är att resa och föreläsa på lärosätena där vi samarbetar med studentföreningar och kårer. Jag arbetsleder även ett 20-tal studentinformatörer som ingår i region syd.

Vad har du för yrkesbakgrund?

Jag har tidigare fackligt engagemang från min studietid då jag jobbade extra som studentinformatör på DIK. Under mina studier på Stockholms universitet var jag ideellt engagerad i Humanistiska föreningen och Stockholms universitets studentkår vilket gav mig ett stort kontaktnät, kunskap och insikt i studentpolitik, påverkansarbete och medlemsdrivna organisationer.  

Varför sökte du dig till Akademikerförbundet SSR?

Tanken om att arbeta för och med ett budskap som är större än mig själv lockade. Att till vardags arbeta för att unga ska få bättre kunskap om sina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden och att få dem att förstå fackets oerhört viktiga roll i samhället. 

felicia.malmqvist@akademssr.se

Jobbar du redan på Akademikerförbundet SSR?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@akademssr.se
  • Amanda Sahibzada
  • Anders Lindström
  • Arvid Vikman
  • Begmohammed Derakshande-Tomadj
  • Carl Larsson
  • Cilla Kleerup
  • Claes Larsson
  • Daniel Grönberg
  • Dennis Lundqvist
  • Emma Smedberg