Eva Gren

Eva Gren

Ombudsman – Jobb

Vad arbetar du med?
Jag arbetar som förhandlande ombudsman och företräder medlemmar som är anställda hos privata,  statliga och kommunala arbetsgivare samt inom Landstinget. Förhandlingarna kan gälla den enskilde medlemmens villkor, omorganisationer,  villkoren inom varje specifik enhet eller villkoren i både lokala och centrala kollektivavtal. Förutom att förhandla villkoren för våra medlemmar vid alla tillfällen arbetar jag med arbetsrättslig rådgivning i SSR direkt, håller utbildningar för både medlemmar och förtroendevalda i arbetsrätt och arbetsmiljö, frukost- och lunchseminarier gällande pensions- och försäkringsfrågor, deltar i olika evenemang såsom mässor,  arbetsrättslig rådgivning live, medlemsmöten och möten med fackligt förtroendevalda . För att hålla mig uppdaterad inom mina områden har jag förutom hela kansliets samlade kompetens även att informationsmöten med exempelvis PTK (privat sektor), SACO (statlig sektor) OFR  (kommuner och Landsting).

Vad är det bästa med ditt arbete?
Det är alltid extra roligt när jag nått de absolut bästa villkoren för alla medlemmar, både enskilt och kollektivt, utifrån det förhandlingsläge som gäller.

Vad har du för yrkesbakgrund?
Jag har en personalvetarutbildning och innan arbetet som ombudsman arbetade jag på arbetsgivarsidan som HR-specialist.

Jobbar du redan på Akademikerförbundet SSR?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@akademssr.se