facebook tracking
Cilla Kleerup

Cilla Kleerup

Ombudsman – Jobb

Vad jobbar du med?
Jag jobbar som förhandlande ombudsman.

Hur ser ditt dagliga arbete ut?
På en typisk dag så arbetar jag med att svara på medlemmars arbetsrättsliga frågor, samt företräder dem i förhandlingar med arbetsgivare. Det förekommer även att jag förhandlar om lokala kollektivavtal. Jag träffar även förtroendevalda för att utbilda dem i fackligt arbete, samt stödjer dem i deras uppdrag.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Mitt arbete behandlar både stora och små frågor. Det är extra roligt när man lyckas förhandla fram en lösning för en medlem som hamnat i en svår situation, det kan många gånger göra en stor skillnad för den enskilde medlemmen såväl ekonomiskt som psykosocialt.

Vad har du för yrkesbakgrund?
Jag är personalvetare med flera års lokalfackligt arbete på deltid och heltid samt en kortare period som HR-specialist inom statlig verksamhet

Jobbar du redan på Akademikerförbundet SSR?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@akademssr.se
  • Amanda Sahibzada
  • Anders Lindström
  • Arvid Vikman
  • Begmohammed Derakshande-Tomadj
  • Carl Larsson
  • Cilla Kleerup
  • Claes Larsson
  • Daniel Grönberg
  • Dennis Lundqvist
  • Emma Smedberg