Akademikerförbundet SSR logotype

Maja Rajs

Ombudsman – Jobb

Vad jobbar du med?
Jag jobbar som förhandlande ombudsman på förbundet sedan två år tillbaka. En typisk dag arbetar jag med att svara på medlemmars arbetsrättsliga frågor i SSR Direkt. Där läggs ibland ärenden upp och vi ombudsmän företräder då medlemmar i förhandlingar med arbetsgivare. Det förekommer även att jag förhandlar om lokala kollektivavtal, till exempel samverkansavtal, flextidsavtal och beredskapsavtal. Jag har mycket kontakter med förtroendevalda och utbildar dem i fackligt arbete samt stödjer dem i deras uppdrag på olika sätt.

Varför sökte du dig till Akademikerförbundet SSR?
Jag är utbildad jurist och har jobbat med mänskliga rättigheter i många år. Innan jag började på förbundet var jag anställd på Diskrimineringsombudsmannen som utredare. Det var ett bra och viktigt jobb men mycket skrivbordsarbete. Jag saknade att jobba med människor och sökte därför jobbet som ombudsman för jag tänkte att det passar mig bättre. Det stämde mycket bra!

Vad var ditt första intryck av Akademikerförbundet SSR?
Mitt första intryck av SSR var att det är ett förbund som vågar ta ställning och sticka ut hakan i viktiga frågor. Det är frågor som jag värderar högt och som gör att mitt arbete känns meningsfullt.

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Akademikerförbundet SSR?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@akademssr.se