facebook tracking
Arbetsmöjlighet

Jobb

Connect
Många möjligheter för dig att utvecklas

Hela Akademikerförbundet SSR:s kansli arbetar mot gemensamma mål men arbetet är uppdelat på olika enheter. Hos oss kan du göra karriär inom flera olika områden men du har också möjlighet att flytta mellan enheter. Det finns fem enheter: arbetsrätt och förhandling, yrke- och rekrytering, sekretariatet, kommunikation och ekonomienheten. På enheterna utförs olika arbetsuppgifter men alla arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

Vårt kärnfackliga förhandlingsarbete där du får företräda medlemmar, förhandla fram bra kollektivavtal och arbeta strategiskt med att påverka arbetsmarknaden utförs på arbetsrätt- och förhandlingsenheten. Där arbetar ombudsmän, jurister, chefsförhandlare, avtalssekreterare, statistiker och chefer.

Om du brinner för att ge god service till medlemmar, vill arbeta med att påverka förutsättningarna för medlemmarna att utvecklas i sina professioner eller arbeta med strategiskt rekryteringsarbete passar du bra på yrke- och rekryteringsenheten. Här arbetar professionsombudsmän, administrativa assistenter, föreningsutvecklare, rekryteringsstrateg och chefer.

Genom vårt sekretariat påverkar vi opinion, politik och samhälle genom att göra utredningar och policyutformning, svara på remisser om viktiga frågor för våra medlemmar och deltar i och påverkar debatter. Här arbetar bland annat samhällspolitisk chef, chefsstrateg, utvecklingschef, internationell sekreterare och chefsekonom.

kommunikationsenheten kan du arbeta med kommunikation på en strategisk nivå med utformning av varumärke, hemsida och mot media men också operativt med sociala medier, poddar, videos samt text- och bildarbete. Här arbetar kommunikationsstrateg, presschef, digital redaktör och kommunikatör.

Är ekonomi, IT och systemfrågor det du är intresserad av? På vår ekonomienhet får du vara med och skapa ett framgångsrikt förbundskansli med bra intern infrastruktur och tekniska lösningar i framkant. Här arbetar ekonom, IT-handläggare, IT-strateg, ekonomiassistenter och vaktmästare.

För att du ska trivas

Vår vision är ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens. Detta genomsyrar även vår organisation och synen på medarbetarna. Hos oss får du arbeta med frågor som du är intresserad av och som bidrar till ett bättre samhälle. Vi är övertygade om att du trivs bäst när du får utvecklas och utnyttja din potential. Därför får våra medarbetare stort förtroende att själva planera sitt arbete och bra kompetensutveckling. 

Vi har en stark tillväxt och det märks i arbetsplatskulturen. Vi tror på oss själva, ger varandra feedback och vi har roligt ihop. Det gör att vi präglas av ett öppet och lyhört arbetsklimat där du får vara med och utveckla verksamheten och dina nya idéer premieras och prövas.

Jobbar du redan på Akademikerförbundet SSR?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@akademssr.se