Vill du utvecklas i vårt mentorskapsprogram?

Nu kan du ansöka till Svensk chefsförenings exklusiva mentorskapsprogram 2020-2021

Svensk chefsförenings mentorskapsprogram

Att få tid och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap är en av nycklarna för att du själv ska kunna utvecklas. Både att ha en mentor och att vara en mentor är ett bevisat effektivt sätt att skapa ett långsiktigt hållbart ledarskap. Vi vet också att nya chefer behöver särskilt stöd för att komma in i sin roll. Därför arrangerar vi två exklusiva utvecklingsprogram för chefer som görs i form av ett nationellt mentorskapsprogram som ges parallellt på två orter.

Syftet med programmet är hjälpa deltagarna att utveckla sig själva för ett hållbart ledarskap. Det gör vi genom att föra samman nya chefer med mer erfarna chefer och ge dem träning och verktyg för sin utveckling. Som deltagare i programmen får du vara med på fyra träffar med olika teman samt tid för erfarenhetsutbyte och träning i chefsrollen. Mentorparen träffas sedan regelbundet ungefär en gång per månad på egen hand. Utöver de fyra träffarna kommer adept- och mentorparen att erbjudas handledning och stöd mellan träffarna. Alla deltagare får också en särskilt framtagen handbok för mentorskapsprogrammen.

Till adept söker vi dig som just blivit chef eller som har varit det några få år och som vill ha verktyg för att utveckla ditt eget ledarskap. Till mentorer söker vi dig som har god ledarskapserfarenhet och som har en vilja att utveckla ditt eget ledarskap genom att coacha en adept.

Programledare och konceptutvecklare av mentorskapsprogrammet för nya chefer är Johan Welander. Johan har varit programledare för 40-talet mentorskapsprogram och utbildat över 1500 mentorer och adepter de senaste åren, bland annat chefer. Johan är personalvetare, driver konsultföretaget Thinkandact och är författare till böckerna "Idéburen chef" och "Är chefen människa?" 

Under 2018 och 2019 anordnade vi våra första nationella mentorskapsprogram för chefer med ett fantastiskt gensvar. Efter våra första framgångsrika år väljer vi nu att fortsätta ge vårt nationella mentorskapsprogram för 2020-2021. Nytt för i år är att det är ett nationellt program men som går parallellt på två orter. Du som söker till vårt program får välja om du vill gå på träffarna i Stockholm eller Göteborg. Nytt är också att programperioden börjar efter sommaren och löper över årsskiftet fram till nästa sommar. 

OBS. Vi följer löpande det rådande läget med Covid-19 och om det inte är möjligt att arrangera fysiska träffar kommer programmet istället att ges digitalt. Det gäller både de fyra programträffarna men också träffarna mellan mentor och adept. 

Tidplan
Programmet löper under nio månader under 2020 med start i augusti och slut i maj 2021.

Uppstartsträff - Utbildning i mentorskap, mentor- och adeptrollen
Stockholm: 26 augusti
Göteborg: 27 augusti

Mellanträff 1 - Chefens roll, omvärld och erfarenhetsutbyte
Stockholm: 11 november
Göteborg: 10 november

Mellanträff 2    - Chefens verktygslåda – modeller, tankesätt och främjandefaktorer
Stockholm: 11 februari
Göteborg: 10 februari

Avslutsträff – lärdomar och din roll som chef framöver
Stockholm: 25 maj
Göteborg: 26 maj

Under maj månad kommer vi att göra matchningar och ge besked till alla som får möjlighet att gå mentorskapsprogrammen för chefer 2020-2021 under juni.

Vi vill ha din ansökan senast 30 april. (OBS förlängt till 6 maj)

Frågor? Läs FAQ:n nedan eller maila arvid.vikman@akademssr.se

Sök som mentor
Sök som adept

FAQ

Inte medlem ännu?