Vill du utvecklas som chef?

Nu kan du ansöka till Svensk chefsförenings exklusiva mentorskapsprogram 2021-2022

Svensk chefsförenings mentorskapsprogram

Nu är vi tillbaka med årets upplaga av mentorskapsprogrammet. Nytt för i år är att vi kör ett stort nationellt program så kraften av mötet och nätverket blir ännu större!

För att du ska utvecklas som chef behövs tid och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap. Både att ha en mentor och att vara en mentor är ett bevisat effektivt sätt att skapa ett långsiktigt hållbart ledarskap. Vi vet också att nya chefer behöver särskilt stöd för att komma in i sin roll. Därför erbjuder vi dig som medlem i Svensk Chefsförening att vara med i vårt exklusiva utvecklingsprogram för chefer som görs i form av ett nationellt mentorskapsprogram. 

Syftet med programmet är att du som chef ska få hjälp att utveckla ett hållbart ledarskap. Det gör vi genom att föra samman nya chefer med mer erfarna chefer och ge dem träning och verktyg för sin utveckling. Som deltagare i programmen får du vara med på fyra träffar med olika teman samt tid för erfarenhetsutbyte och träning i chefsrollen. Mentorparen träffas sedan regelbundet ungefär en gång per månad på egen hand. Utöver de fyra träffarna kommer adept- och mentorparen att erbjudas handledning och stöd mellan träffarna. Alla deltagare får också en särskilt framtagen handbok för mentorskapsprogrammen.

Till adept söker vi dig som just blivit chef eller som har varit det några få år och som vill ha verktyg för att utveckla ditt eget ledarskap. Till mentorer söker vi dig som har god ledarskapserfarenhet och som har en vilja att utveckla ditt eget ledarskap genom att coacha en adept.

Programledare och konceptutvecklare av mentorskapsprogrammet för nya chefer är Johan Welander. Johan har varit programledare för 50-talet mentorskapsprogram och utbildat över 1500 mentorer och adepter de senaste åren, bland annat chefer. Johan är personalvetare, driver konsultföretaget Thinkandact och är författare till böckerna "Mellan ideal och verklighet - spaningar om chefsrollen", "Är chefen människa?" och "Idéburen chef.

När vi går in i programmet för 2021/2022 är det fjärde upplagan av vårt populära program som lanseras. Vi vet fortfarande inte hur mötesmöjligheterna kommer att se ut under kommande år med anledning av pandemin. Därför planerar vi ett helt digitalt program. Om förutsättningarna ändras kommer vi eventuellt under programmets andra halva att arrangera fysiska träffar istället för digitala. Träffarna sker i så fall i Stockholm. Möjlighet kommer ändå erbjudas att delta digitalt om så blir fallet. 

Eftersom programmet blir digitalt kan vi göra starkare matchningar genom att helt matcha utifrån era önskemål, utan att behöva ta hänsyn till geografisk närhet i matchningarna. Det betyder också att vi öppnar för ett större program med fler deltagare i år. Vilket förstås ger dig som deltagare ett ännu större möte och nätverk med andra chefer i hela landet. 

Tidplan

Programmet löper under tio månader under 2021 med start i augusti och slut i juni 2022.

Uppstartsträff - Utbildning i mentorskap, mentor- och adeptrollen
torsdag 26 augusti 09.00 - 14.00 

Mellanträff 1 - Chefens roll, omvärld och erfarenhetsutbyte
torsdag 11 november 09.00 - 14.00 

Mellanträff 2    - Chefens verktygslåda – modeller, tankesätt och främjandefaktorer
tisdag 8 februari 09.00 - 14.00 (om digitalt) 10.00 - 16.00 (om fysiskt)


Avslutsträff – lärdomar och din roll som chef framöver
torsdag 2 juni 09.00 - 14.00 (om digitalt) 10.00 - 16.00 (om fysiskt)

 

Under maj/juni månad kommer vi att göra matchningar och ge besked till alla som får möjlighet att gå mentorskapsprogrammen för chefer 2021-202 under juni.

Vi vill ha din ansökan senast 30 maj. 

Frågor? Läs FAQ:n nedan eller maila arvid.vikman@akademssr.se

Sök som mentor
Sök som adept

FAQ

Inte medlem ännu?

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb