Tore Bengtsson

Tore Bengtsson

Enhetschef yrke och rekrytering – Jobb

Som chef har jag verksamhets-, personal- och budgetansvar för den enhet jag ska leda. Det dagliga arbetet går i stor utsträckning ut på att tillsammans med medarbetarna, och även i samarbete med övriga enheter på förbundskansliet, utveckla verksamheten och maximera medlemsnyttan. Vi jobbar med förbundets medlemmars professionsfrågor, med studentfrågor och medlemsrekrytering.

Jag är socionom och gick, som så många andra, med i Akademikerförbundet SSR under studietiden. Valet av facklig hemvist var enkelt eftersom jag delar förbundets värderingar och det enträgna arbetet med att uppvärdera akademisk utbildnings värde på arbetsmarknaden. Redan som nyanställd socialsekreterare så engagerade jag mig i Akademikerförbundet SSR:s lokalförening och har därefter haft många olika fackliga uppdrag. 2001 började jag som förhandlande ombudsman på förbundskansliet och 2010 blev jag enhetschef.

Rollen som enhetschef lockade eftersom jag tycker det är kul att påverka och medverka till förändring/förbättring av verksamheten, både till nytta för förbundets medlemmar och för alla fackliga företrädare som valt att engagera sig hos oss.

tore.bengtsson@akademssr.se

Jobbar du redan på Akademikerförbundet SSR?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@akademssr.se